How to Prepare a Good Public Advertisement?

How to Prepare a Good Public Advertisement? Öncelikle spesifik ve anlamlı olan bir konu seçilmelidir. Kamu spotunu izleyecek kitle düşünülerek seçilen konunun bu kitle ile uyumlu olup olmadığına bakılmalıdır. Konu seçiminde iletilen nahtar mesaj, bu mesajın kamu yararına hizmet edip etmediği değerlendirilmelidir.

Spotu izledikten sonra harekete geçmesini istenilen kitlenin yani hedef kitlenin kim olduğuna karar verilmelidir. Hedef kitlenin bu konu hakkında ne bildiği, ne bilmesi gerektiği ve mesajın bu konuya nasıl dahil edileceğine karar verilmelidir. Kitleyi belirlerken demografik yaş grupları, cinsiyet, eğitim düzeyi, din, gelir düzeyi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Konu güvenilir kaynaklardan derinlemesine araştırılmalı, konu ile ilgili olabildiğince fazla istatistik ve veri toplanmalıdır. 

Mesajın nasıl iletileceğine karar vermek önemlidir. Grafik görüntüler, parlak renkler, dramatik ya da mizahi bir dil ile mesaj iletilebilir.

Fazla uzun sloganlar, klişeler kamu spotunun etkisini azaltır. Kamu spotunun dili basit, verdiği mesaj sade olmalıdır. Amaç, izleyicilerin kamu spotunda gördükleri yada duydukları şeyi yapmaya teşvik etmektir. Basit ve anlaşılması kolay bir ana tema seçilmelidir, birden fazla mesajı satmaya çalışmamalıdır.

Bu aşamalardan sonra anahatlar oluşturulmalı, sonrasında senaryo yazılmalı ve gerekli teknik gereksinimler belirlenmelidir.