How to Prepare Public Advertisement Specification

Kamu Spotu Şartnamesi Nedir?
Kamu Spotu Teknik Şartnamesi Nasıl Hazırlanır?

HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

“KAMU SPOTU”

Teknik Şartnamede geçen “İdare” ……….’nı “İstekli” ifadesi işbu teknik şartname çerçevesinde teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi, “Yüklenici” ifadesi hizmet üzerine kalan ve İdare ile sözleşme imzalayan isteklileri ifade eder.

1-İstekliler işbu teknik şartnamenin ………. için hazırlanacak olan kamu spotunun biçimsel ve içerik detaylarının içerir.
2-Ulusal kanallarda yayınlanmak üzere ……….. arası bir Kamu Spotu Filmi hazırlanacaktır.
3-Kamu spotu …………………… anlatmak için hazırlanacaktır.
4-Kamu spotu … günü idareye teslim edilecektir
5-Hazırlanacak filmin metni ve senaryosu yüklenici tarafından hazırlanacak, idare’ye onaylatılacaktır.
6- Film çekimlerinde kullanılacak olan mekan, oyuncu, kostum ve dekor giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
7- Filmde Türkçe seslendirme kullanılacaktır. Seslendirmen idare tarafından onaylanacaktır.
8- Çekimler 4K kameralar ile gerçekleştirilecektir.
9- Kurgu 4K sistemlerinde 4K ve HD olarak hazırlanacaktır.
10- Filmde yer alacak yönetmen, görüntü yönetmeni ve ekip ulusal reklam çalışmalarında yer almış ve deneyimli olacaktır. Yönetmen, Senarist ve görüntü yönetmeni son 1 yıl içinde en az 3 kamu spotunda görev almış olmalıdır.
11- Çekimlerde Flycam, Triangle Jimmy jib, Stediacam, Slider, Drone gibi çekim kalitesini arttırıcı ekipmanlar kullanılacaktır.
12- Çekimlerde profesyonel ışık ekipmanları, kino light, red head ışık seti, ark ışık seti, HMI ışıklar fresnel ışık setleri kullanılacaktır. 4K FS7 ve ya Arri Alexa kameralar kullanılacaktır.
13- Çekimlerde ulusal projelerde yer almış oyuncular yer alacaktır.
14- Kurgu aşamasında color correction uygulanarak, sinematik renk tonları kullanılacaktır. Ayrıca film üzerinde gerekli yerlerde ses ve görüntü efektleri kullanılacak, bilgi içeren 2 boyutlu grafik animasyonlara yer verilecektir.
15- Firma tarafından hazırlanacak 3 adet senaryo alternatifi hazırlanacak, idare onayından geçtikten sonra çekimlere başlanacaktır.
16- Çekimlere başlamadan önce filmin PPM( pre production meeting) dosyası hazırlanacak, çekim senaryosu, storyboard, oyuncu ve mekan resimleri çekim yer ve tarihleri ile bilgiler idareye teslim edilecektir.
17-Film teslim edilmeden önce idare onayına sunulacak, istenilen yerlerde düzeltme ve değişiklik yapılacaktır.
18- Hazırlanacak film 1920*1080 25p MPEG4 ve MOV formatlarında teslim edilecektir.