Differences Between Public Service and Advertising

Differences Between Public Service and Advertising Geleneksel reklamlardan farklı olarak, Kamu Spotları öncelikli olarak bir ürünü veya hizmeti satmak yerine bilgilendirmek ve eğitmek için tasarlanmış, bilgiyi hızlı ve verimli bir şekilde dağıtırken önemli konularda farkındalık yaratmak üzere kurulmuştur. Kamu Spotları da geleneksel reklamların görülebileceği her yerde bulunur.

Geleneksel reklamlar ticari bir amaç için üretilirken kamu spotları ise kar amacı gütmeyen bir bakış açısı ile insanları eğitmek için hazırlanmıştır.

Reklamlar, şirketlerin ve reklam endüstrisinin mesajlarını tüketicilere yönlendirdiği araçlardır. Amaç, tüketicileri mal veya hizmet satın almak, düşüncelerini değiştirmek ya da heyecan yaratmak için reklamlarla motive etmektir.