UNESCO Kırşehir Neşet Ertaş‘ı Anma Programı Tanıtım Filmi

UNESCO Müzik Şehri (UNESCO Creative City of Music), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı" (Creative Cities Network) çerçevesinde belirlenen ve müziğin kültürel zenginlik ve yaratıcılık açısından önemli bir rol oynadığı şehirleri ifade eder. UNESCO Müzik Şehirleri, kültürel çeşitliliği teşvik etmek, yaratıcılığı desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bir araya getirilen kültürel ve sanatsal merkezlerdir.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı", farklı yaratıcı alanlarda (müzik, edebiyat, film, gastronomi, el sanatları, tasarım, medya sanatları) faaliyet gösteren şehirleri bir araya getirir ve bu şehirlerin kültürel mirası koruma, yaratıcılık teşviki ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliği yapmalarını sağlar.

UNESCO Müzik Şehri olarak seçilen bir şehir, müziğin yaşatılması, yaygınlaştırılması, yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ve toplulukları bir araya getiren etkinliklerin düzenlenmesi gibi konularda özel çaba gösterir. Bu tür şehirler, yerel müzik sahnelerinin canlılığını korumak, müzik eğitimi ve öğretimini desteklemek, müziği toplumun farklı kesimlerine yaymak gibi hedeflere odaklanır.

UNESCO Müzik Şehirleri, dünya genelinde farklı kültürlerin ve müzik türlerinin bir araya geldiği merkezler olarak tanınır ve kültürel çeşitliliğin ve yaratıcılığın teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunurlar.

Video
Metaveri Digital Agency