Karayolları Genel Müdürlüğü

1929‘da şehir içi yollar dışındaki, Türkiye‘nin tüm yollarından sorumlu olarak Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde, Şose ve Köprüler Reisliği olarak kurulan kurum, 1949‘da Uluslararası Karayolları Kanunu‘nun kabulü ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü olmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘na bağlanmıştır.
Metaveri Digital Agency