Megaron Yapı

Temmuz 2007‘de Şahin Mimarlık adı ile mimarlık faaliyetlerine başlamış olup, halihazırda Megaron Yapı adı ile müteahhitlik faaliyetlerine devam etmektedir.
Metaveri Digital Agency