TAPDK

Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi ile tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan zararlı etkileri önlemeye yönelik çalışmaların yapılmasını temel görevleri olarak kabul eden, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
Metaveri Digital Agency