TOBB

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsalarının birleşmesiyle oluşmuş, odalar ve borsalar arasındaki birlik ile dayanışmayı temin etmeyi amacıyla, özel kanunla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde Ankara merkezli mesleki üst kuruluştur.
Metaveri Digital Agency