Türk-İş

35 üye sendikası olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye‘nin ilk büyük işçi konfederasyonu olarak 1952 yılında kurulmuştur. Genel Merkezi Ankara, Genel Başkan ise Ergün ATALAY‘dIr.
Metaveri Digital Agency